Kerala Legislature Secretariat

 

കാര്യോപദേശക സമിതി - എട്ടാമത് റിപ്പോര്‍ട്ട് - 06.12.2022
Election of Six Members including one Member each from SC and ST to the Senate of the University of Calicut from among the Members of the Fifteenth Kerala Legislative Assembly - Declaration of Result
കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല സെനറ്റിലേക്ക് പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയിൽ നിന്നും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗം എന്നിവരിൽ ഓരോ അംഗം ഉൾപ്പെടെ ആറു അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് 
ബില്ലുകള്‍ സബ്ജക്ട് കമ്മറ്റിയുടെ പരിഗണനക്ക് അയക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തിനുള്ള ഭേദഗതി നോട്ടീസുകളുടെയും സബ്ജക്ട് കമ്മറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള ബില്ലുകള്‍ പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തിനുള്ള ഭേദഗതി നോട്ടീസുകളുടെയും ബില്ലുകൾക്കുള്ള നോട്ടീസുകളുടെയും മുന്‍ഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച സമയക്രമം 
കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല സെനറ്റിലേക്ക് പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയിൽ നിന്നും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗം എന്നിവരിൽ ഓരോ അംഗം ഉൾപ്പെടെ ആറു അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - സാധുവായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് 
നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാർഡ് 2022 - അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഏഴാം സമ്മേളനം 2022 ഡിസംബര്‍ 5 മുതല്‍ ചേരുവാന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ കേരള നിയമസഭ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം 2023 ജനുവരി 9 മുതല്‍ 15 വരെയുള്ള തീയതികളിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.
വിജ്ഞാപനം - കോഴിക്കോട് സര്‍വ്വകലാശാല സെനറ്റിലെ ഒഴിവുകള്‍ നികത്തുന്നതിന് നിയമസഭാ സാമാജികരില്‍‌ നിന്നും പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും ഓരോ അംഗം ഉള്‍പ്പെടെ ആറ് അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് നിയമസഭാ ലൈബ്രറി അംഗത്വത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം
2021-ലെ കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ ബിൽ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യാവലി 
കേരള സർക്കാരിനോടൊപ്പം ലഹരിവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിനായി കേരള നിയമസഭ നടത്തുന്ന ഹ്രസ്വചിത്ര മത്സരത്തിന് എൻട്രികൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
2022-ലെ കേരള കന്നുകാലിത്തീറ്റ, കോഴിത്തീറ്റ, ധാതുലവണ മിശ്രിതം (ഉല്‍പാദനവും വില്‍പനയും നിയന്ത്രിക്കല്‍) ബില്‍ സംബന്ധിച്ച സെലക്ട് കമ്മിറ്റി
NOTIFICATION - The Sixth Session of the 15th Kerala Legislative Assembly prorogued with effect from September 12, 2022
NOTIFICATION - Election of Speaker
പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ ആറാം സമ്മേളനം (തുടർച്ച) - കലണ്ടർ 
NOTIFICATION :  Resignation of Speaker
ദർഘാസ് പരസ്യം - നിയമസഭാസമുച്ചയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റിയും,ചെയറും അപ്ഹോൾസറി വർക്കും, പോളിഷിങ്ങും ചെയുന്നത് സംബന്ധിച്ച 
Sixth State Finance Commission Kerala - Ist Report / ATR2nd Report / ATR 
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 സംവത്സരങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ച് കൊണ്ട് കേരള നിയമസഭ 22.08.2022-ന് ഐകകണ്‌ഠ്യേന പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയം
ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് - ന്റെ ഭാഗമായി നിയമസഭാ മ്യൂസിയത്തിന്റെയും നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള വീഡിയോ-ഫോട്ടോ-പുസ്തക പ്രദർശനം ദീർഘിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് 
കേരള നിയമസഭയുടെ 2023-ലേക്കുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറികൾ,ഓർഡിനറി ഡയറികൾ,വാലറ്റ് ഡയറികൾ പ്രിന്റ് ചെയ്‌തു നൽകുന്നതിനുള്ള താല്പര്യപത്രം. 
പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ - ആറാം സമ്മേളനം- കലണ്ടര്‍ (Calendar) / ചോദ്യങ്ങളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച പട്ടിക / ചോദ്യങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി (Schedule of uploading questions) / മന്ത്രിമാര്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങള്‍ (Allotment of Days for answering questions by Ministers) / ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപ്പട്ടിക
Notification regarding Summoning of the Fifteenth Kerala Legislative Assembly to meet for its Sixth Session at 09.00 a.m. on Monday, 22th August, 2022.
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 266  - സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികൾ - എക്സ് -ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളുടെയും അംഗത്തിന്റെയും നാമനിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച് 
വെട്ടിക്കുറച്ച റേഷൻ വിഹിതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 2022 ജൂലൈ 21-ന് നിയമസഭ ഐകകണ്‌ഠ്യേന പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയം
ചട്ടം 300 അനുസരിച്ച് ധനകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. കെ. എൻ. ബാലഗോപാൽ 21.07.2022-ന് സഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവന - സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുന്നതും ഫെഡറലിസം തകർക്കുന്നതുമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സംബന്ധിച്ച് 
C&AG Report - State Finance Audit Report 2020-21- Eng / Mal - Observation of Hon'ble Minister for Finance 
C&AG Report - Functioning of the University of Kerala - Eng / Mal
K-LAMPS (PS) - Written Examination 2022 - Notification & Application
പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ അഞ്ചാം സമ്മേളനം / ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 252 -  ചോദ്യങ്ങളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച പുതുക്കിയ  പട്ടിക/ ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 255 - 2022 ജൂലൈ 12 മുതൽ  മന്ത്രിമാര്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങള്ചോദ്യ പട്ടികയുടെ പുനഃക്രമീകരണം / ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 256 - ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മന്ത്രിമാര്‍ ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ 
കാര്യോപദേശക സമിതി - ആറാമത് റിപ്പോർട്ട് - 07-07-2022 
2022 ജൂലൈ 07-ന് നിയമസഭ ഐകകണ്‌ഠ്യേന പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയം - ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ സംബന്ധിച്ച് 
ബുള്ളറ്റിന്‍ നം. 248 വനം-വന്യജീവി വകുപ്പുമന്ത്രി ശ്രീ. എ. കെ. ശശീന്ദ്രന്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗവണ്‍മെന്റ് പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി (2021-2023) - അംഗത്തിന്റെ നാമനിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച് 
വനമഹോത്സവം 2022 - ചിത്രങ്ങള്‍
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 240 - ചോദ്യ പട്ടികയുടെ പുനഃക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച് 
സി&എ.ജി റിപ്പോർട്ട് - 2021 മാർച്ച് മാസത്തിൽ അവസാനിച്ച വർഷത്തെ കേരള സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച അനുവർത്തന ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് / മലയാളം, 74-ാം ഭരണഘടന  ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ നടപ്പലാക്കലിന്റെ കാര്യക്ഷമത സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് / മലയാളം
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റിലെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 
ബുള്ളറ്റിന്‍ നമ്പര്‍ 230 ബില്ലുകളിന്മേലുള്ള ഓര്‍ഡിനന്‍സ് നിരാകരണ പ്രമേയ നോട്ടീസുകളുടെയും ബില്ലുകള്‍ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തിനുള്ള ഭേദഗതി നോട്ടീസുകളുടെയും മുന്‍ഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച സമയക്രമം
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 228 - ധനാഭ്യർത്ഥന പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ടൈംടേബിൾ 
പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ അഞ്ചാം സമ്മേളനം - കലണ്ടർ / ചോദ്യങ്ങളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചപുതുക്കിയ  പട്ടിക / ചോദ്യങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി /മന്ത്രിമാര്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങള്‍/ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപ്പട്ടി
ബഹു. ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചട്ടം 236 (3) പ്രകാരമുള്ള പ്രസ്താവന - 28-06-2022 
K-Lamps (PS) - Certificate Course - 8th Batch - Second Session of Contact classes - reg.
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 224 - അംഗത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ 
ബുള്ളറ്റിന്‍ നം. 219 - അനൗദ്യോഗിക ബില്ലുകളുടെ അവതരണാനുമതി പ്രമേയങ്ങള്‍ക്കും അനൗദ്യോഗിക പ്രമേയങ്ങള്‍ക്കും നോട്ടീസ് നല്‍കുന്നതിനും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച സമയക്രമം
Notification regarding  summoning of the Fifteenth Kerala Legislative Assembly to meet for its Fifth Session at 09.00 a.m. on Monday, 27th June, 2022 
2021-ലെ കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്‍  -   ചോദ്യാവലി
Bulletin No. 211 Consolidated List of Official Legislative Business
2022-24 കാലയളവിലേക്ക് സ്ഥിരം മാധ്യമ പാസുകൾ പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
Election of Five Members to the Board of Governors of A.P.J. Abdul Kalam Technological University from among the Members of the Kerala Legislative Assembly - Final List of Validly Nominated Candidates / Declaration of Result
Election of Five Members to the Board of Governors of A.P.J. Abdul Kalam Technological University from among the Members of the Kerala Legislative Assembly - List of the Validly Nominated Candidates
വിജ്ഞാപനം :- എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഗവര്‍ണേഴ്സിലേയ്ക്ക് നിയമസഭാ സാമാജികരില്‍ നിന്നും ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളും ഒരു വനിത അംഗവും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു അംഗവും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് 
lection of Five Members to the Board of Governors of A.P.J. Abdul Kalam Technological University from among the Members of the Kerala Legislative Assembly - List of the Validly Nominated Candidates
വിജ്ഞാപനം :- എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഗവര്‍ണേഴ്സിലേയ്ക്ക് നിയമസഭാ സാമാജികരില്‍ നിന്നും ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളും ഒരു വനിത അംഗവും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു അംഗവും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് 
വിജ്ഞാപനം :- എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഗവര്‍ണേഴ്സിലേയ്ക്ക് നിയമസഭാ സാമാജികരില്‍ നിന്നും ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളും ഒരു വനിത അംഗവും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു അംഗവും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് 
2022-24 കാലയളവിലേക്ക് സ്ഥിരം മാധ്യമ പാസുകൾ പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
NOTIFICATION - The Fourth Session of the 15th Kerala Legislative Assembly prorogued with effect from March 18, 2022
C&AG REPORT 2020-21- Accounts at a Glance (Eng / Mal) - Appropriation Accounts  (Eng / Mal) - Finance Accounts Vol-I (Eng / Mal) - Finance Accounts  Vol-II (Eng / Mal
2022-23-ലെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ പരിശോധനയ്‌ക്കായുള്ള സബ്‌ജക്‌ട് കമ്മിറ്റികളുടെ യോഗസമയവിവരപ്പട്ടിക 
2022 മാർച്ച് 16-ന് നിയമസഭ ഐകകണ്‌ഠ്യേന പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയം - ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപറേഷനെ പൊതുമേഖലയിൽതന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
Budget Documents 2022-23
Budget Speech 2022-2023 - Malayalam / English
Economic Review 2021 - Volume I Eng / Mal  - Volume II Eng / Mal
Electoral Roll of the Members of the Fifteenth Kerala Legislative Assembly entitled to elect Five Members to fill the vacancies in the Board of Governors of the A.P.J Abdul Kalam Technological University
കാര്യോപദേശക സമിതി - അഞ്ചാമത് റിപ്പോർട്ട് 
Notice of Motion of Thanks to Hon'ble Governor's Address
Hon'ble Governor's Address on 18.02.2022 - (English) - (Malayalam)
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ - 187 :   അനൗദ്യോഗിക ബില്ലുകളുടെ അവതരണാനുമതിപ്രമേയങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിനും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച സമയക്രമം
ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ - 189 :  പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ - നാലാം സമ്മേളനം - ഔദ്യോഗിക നിയമനിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളുടെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലുള്ള പട്ടിക നിയമ നിർമ്മാണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പ്രകാരം
വിജ്ഞാപനം :- എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഗവര്‍ണേഴ്സിലേയ്ക്ക് നിയമസഭാ സാമാജികരില്‍ നിന്നുള്ള അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, 2022
പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ നാലാം സമ്മേളനം  കലണ്ടർ  /  ചോദ്യങ്ങളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച പട്ടിക / ചോദ്യങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി /മന്ത്രിമാര്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങള്‍/ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപ്പട്ടിക
വിജ്ഞാപനം :- എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഗവര്‍ണേഴ്സിലേയ്ക്ക് നിയമസഭാ സാമാജികരില്‍ നിന്നുള്ള അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, 2022
Notification regarding  summoning of the Fifteenth Kerala Legislative Assembly to meet for its fourth Session at 09.00 a.m. on Friday, 18th February, 2022 
                   
          2 1

Index Archives